Som led i Rådet for Større Flyvesikkerheds arbejde har Rådet indstiftet et antal priser, som kan tildeles som særlig udmærkelse til personer eller institutioner for en særlig indsats for sikkerheden i forbindelse med flyvning.