Rådet mener -


Rådet for Større Flyvesikkerhed har
fulgt debatten om EASA fastsættelse
af ”Fligth Time Limitations” som de
fremgår af Subpart Q i EU OPS.


Rådets anbefaling:

Rådet anbefaler, at EASA´s rule making af Fligth Time Limitation sker på et videnskabeligt baseret grundlag, der tager højde for kompleksiteten af HMI design og som tilsikrer, at det accepterede flyvesikkerhedsniveau ikke kompromitteres. 

The Danish Flight Safety Council recommends that EASA rulemaking on Flight Time Limitation shall be scientifically based taking into account the complexity of the Human Machine Interface assuring that the acceptable level of flight safety is not compromised.

Se uddybende notat

 

 


Rådet har ved brev af 19. april 2009
anbefalet Statens Luftfartsvæsen at
offentliggøre et detaljeret statistik-
materiale over afdækkede årsager og
forhold ved havarier og alvorlige
flyvehændelser (BL-5-40).


Det er Rådets vurdering, at den manglende samlede havari- og hændelsesstatistik medfører et utilstrækkeligt grundlag til at skabe den rigtige flyvesikkerhedsmæssige fokus for, at myndigheder og andre aktører i luftfartsbranchen, aktivt og målrettet kan bidrage til at højne flyvesikkerheden

Se uddybende notat