Om Rådet

Rådet for Større Flyvesikkerhed har som formål at fremme sikkerheden i forbindelse med flyvning. Formålet søges opnået ved en aktiv virksomhed rettet mod alle grene af flyveaktiviteter inden for dansk terrritorium gennem en repræsentativ sammensætning af rådets medlemmer.

Rådet skal være sammensat af personer, hvis viden, erfaring og dedikation skønnes at kunne bidrage til et produktivt resultat af rådets formål og arbejde.

Rådet fastsætter selv antallet af medlemmer og opfordrer selv personer til at indtræde i rådet samt i givet fald at udtræde af rådet.

Rådets medlemmer søges rekrutteret inden for organisationer, unioner og selskaber med flere, der virker inden for dansk flyvning.

En repræsentant fra Statens Luftfartsvæsen, Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane samt Forsvaret kan med status som observatør være repræsenteret i rådet. Disse optages i listen over rådets medlemmer.

 

Læs om Rådets uafhængighed

Rådets Sponsorer