Vejledning og tips

I denne rubrik finder du en række sider med forskellige nyttige oplysninger, vejledning, nyttig viden etc.


Information til VFR piloter/Informations to VFR pilots

Naviair har udsendt en information til VFR piloter med henblik på at give GA piloter information og vejledning om flyvning i dansk luftrum. Informationen er udsendt både på dansk og engelsk og indeholder en mængde generelle gode råd, men også nogle råd, der har fokus på at undgå uautoriseret indtrængen i luftrum.

http://www.naviair.dk/øvrige-publikationer.1741.aspx

http://www.naviair.dk/publications.663.aspx