Rådet for Større Flyvesikkerhed

 

Velkommen til Rådet for Større Flyvesikkerheds hjemmeside.

 

Rådets formål er at fremme sikkerheden i forbindelse med flyvning.

Formålet søges opnået ved en aktiv virksomhed rettet mod alle grene af flyveaktiviteten inden for dansk terrritorium gennem en repræsentativ sammensætning af rådets medlemmer.

 

Rådet for Større Flyvesikkerheds logo